For en butikk som finnes i den fysiske verden er skiltingen ut mot gaten eller kjøpesenteret en viktig del i markedsføringen. Folk går forbi, ser noe de ønsker å kjøpe, går inn og så er det klart.

Skilting på nett er noe annet, men fyller samme funksjon – å trekke til seg oppmerksomheten for et produkt eller en butikk, men på nett da. Uansett har det betydning hvordan man lager skiltningen som skal til. Her er grafisk uttrykk viktig, og noen små butikkseiere er veldig gode på det, men ikke alle. Særlig vanskelig kan det være for den lille bedriftseieren, som kanskje er den opprinnelige gründeren og vant til å gjøre alt.

Skilter i offisielle sammenhenger er en måte å få ut et budskap på. Veiskilt, som for eksempel angir hastighet, varsler for elg eller forteller at her må du stoppe o gi vei for andre, er kraftfulle skilt som er i stort sett like ut i hele verden. Dette med å få likeretning på skilt som har en så viktig funksjon er en hel vitenskap, og det sitter folk i spesielle fora rundt om i verden og blir enige om hvordan skilt skal se ut. En nok så spennende virksomhet.